Inventar skal ikke flyttes = minimale driftstop

Renovering af klinikrum